csm_zufriedenheitsga-51dd8252d19b253f22ab351eff60f4b8.jpg

Garantiniai įsipareigojimai

UAB „Baltoptik“, „Fielmann" prekės ženklo valdytojo Lietuvoje, garantiniai įsipareigojimai:
 
I. ĮŽANGA
1. UAB „Baltoptik“ (toliau tekste „Fielmann“) garantiniai įsipareigojimai (toliau tekste – Įsipareigojimai) taikomi visiems „Fielmann“ optikos salonuose įsigytiems korekciniams bei saulės akiniams.
2. Visoms kitoms prekėms, įsigytoms „Fielmann“ optikos salonuose, taikomi Įsipareigojimai vadovaujantis prekės įsigijimo metu LR galiojančiais įstatymais.
3. Garantinių įsipareigojimų terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės perdavimo pirkėjui datos.
 
II. TERMINAI 
4. Visiems „Fielmann“ optikos salonuose įsigytiems akiniams taikoma:
a) Korekciniams akiniams (įskaitant ir vaikiškus) – 3 metų garantinių įsipareigojimų terminas;
b) Korekciniams akiniams, kurių gamybai buvo naudojami saulės akinių rėmeliai, bei saulės akiniams – 2 metų garantinių įsipareigojimų terminas;
c) Korekciniams akiniams, kurių gamybai buvo naudojami kliento pateikti nauji arba naudoti akinių rėmeliai (arba lęšiai) – 14 dienų garantinių įsipareigojimų terminas;
d) Kitoms prekėms – kaip numatyta tuo metu galiojančiuose LR įstatymuose ir teisės aktuose;
e) Suteikiamas 6 savaičių laikotarpis, per kurį klientas gali kreiptis dėl jaučiamo diskomforto nešiojant korekcinius akinius.
 
III. ĮSIPAREIGOJIMAI
5. Garantiniu laikotarpiu „Fielmann“ įsipareigoja nemokamai pašalinti akinių defektus, atsiradusius dėl gamyklinio arba gamybinio broko. Defekto šalinimo terminas priklauso nuo gaminio komplektuojančių detalių gamintojo tiekimo sąlygų.
6. Akinių defektai yra šalinami keičiant arba atnaujinant atskiras akinių dalis. Jeigu dalių keitimas arba atnaujinimas negalimas, klientui suteikiama galimybė susigrąžinti pinigus šiomis sąlygomis:
a) „Fielmann“ savanoriškai suteikia galimybę dalinai grąžinti pinigus už korekcinius akinius, pagamintus pagal individualų užsakymą, įvertinant gaminio nusidėvėjimą proporcingai suteiktam garantiniam terminui;
b) už akinius nuo saulės LR įstatymuose ir teisės aktuose numatyta tvarka.
7. Pakeitus akinių dalį (ar visus akinius) per nustatytą garantijos terminą, naujai komplektuojamai daliai (ar naujiems akiniams) lieka galioti tas pats garantijos terminas, kuris buvo nustatytas akinių įsigijimo metu.
8. Garantiniu laikotarpiu „Fielmann“ įsipareigoja pagal galimybes pašalinti akinių defektus, atsiradusius dėl netinkamo akinių naudojimo ar laikymo, t.y. mechaninio ar temperatūros poveikio, subraižymo ar kitokio sugadinimo atveju. „Fielmann“ įsipareigoja darbus atlikti nemokamai, klientas apmoka akinių remontui panaudotų lęšių, dalių ir medžiagų kainą. Jei akiniai suremontuojami nepanaudojus naujų dalių ar medžiagų, klientui remontas nieko nekainuoja.
9. Korekciniai akiniai yra medicinos prietaisai (priemonės), pagaminti pagal vartotojo individualų užsakymą, todėl už įsigytus ir nenešiotus, kokybiškus akinius, kurie nepatinka dėl spalvos, formos ir t.t., pinigų grąžinimas negalimas.
 
IV. PAPILDOMOS SĄLYGOS DĖL GARANTIJOS TAIKYMO
10. Prie visų „Fielmann“ parduodamų akinių yra pridedama akinių naudojimo instrukcija. Akinių defektai, atsiradę dėl akinių naudojimo instrukcijos pažeidimų, negali būti laikomi garantiniu įvykiu.
11. Esant akinių pažeidimams ar dideliam nusidėvėjimo laipsniui dėl akinių nepriežiūros, pinigų grąžinimas ir nemokamas remontas negalimas net ir garantiniam laikotarpiui nepasibaigus.
12. Bendras natūralus akinių nusidėvėjimas nėra garantinis įvykis. Dėl aplinkos veiksnių sumažėjęs akinių rėmelių blizgesys ar rėmelių, lęšių subraižymai netraktuojami kaip gamintojo brokas.
13. Berėmės ir pusiau berėmės konstrukcijos akiniuose lęšiai daugeliu atvejų yra laikančiosios konstrukcijos dalis, todėl tokio tipo akinių naudojimas privalo būti itin atsargus. Akinių lęšių lūžis arba nuskilimas dėl neatsargumo nėra garantinis įvykis.
 
V. UŽSAKYMO GARANTINIAM REMONTUI PRIĖMIMAS
14. Akiniai remontui priimami visuose „Fielmann“ optikos salonuose, nepriklausomai nuo to, kuriame „Fielmann“ salone akiniai yra pirkti.
15. Pristatant akinius garantiniam remontui, kartu privaloma pateikti pirkimo čekį, akinių pasą arba užsakymo lapą. Pateikiant akinius, reikalinga nurodyti akinių defektus, pageidaujamus atlikti remonto darbus ir defektų atsiradimo priežastis. Taip pat privaloma pateikti telefono numerį ar kitus kontaktinius duomenis užsakymo vykdymo, atsiėmimo ar kitų sąlygų suderinimui.
16. Priimdamas užsakymą garantiniam remontui, atsakingas „Fielmann“ darbuotojas įvertina akinių defektus bei kliento deklaruojamas defektų atsiradimo priežastis ir užpildo bei pateikia klientui pasirašyti „Pateikiamų remontui/gamybai akinių įvertinimo aktą“. Įvertinęs aplinkybes, darbuotojas priima sprendimą dėl garantinių įsipareigojimų taikymo ir su klientu suderina reikalingus atlikti remonto darbus.
 
VI. UŽSAKYMO GARANTINIAM REMONTUI VYKDYMAS IR TERMINAI
17. Šalindamas akinių defektą „Fielmann“ gali naudoti naujas arba atnaujintas akinių dalis ir medžiagas. Pagal garantiją pakeistos akinių dalys tampa „Fielmann“ nuosavybe.
18. Remontas atliekamas centrinėse dirbtuvėse. Jeigu remontui nereikalinga užsakyti naujų dalių arba reikiamos dalys turimos vietoje, remonto terminas yra 3-5 d.d.
19. Esant akinių defektams, kuriems šalinti reikalinga užsakyti naujas akinių dalis, remonto atlikimo laikas gali skirtis: a) korekcinių ir saulės akinių rėmeliams iš „Fielmann“ kolekcijos remonto laikas yra iki 4 savaičių; b) korekciniams ir saulės akinių vardiniams rėmeliams remonto atlikimo terminas priklauso nuo laiko, per kurį gamintojas pateikia reikalingas dalis.
20. Užsakymo remonto lape parašyta remonto atlikimo data yra preliminari.
 
UAB „Baltoptik“, „Fielmann" prekės ženklo valdytojo Lietuvoje, garantiniai įsipareigojimai patvirtinti 2017 m rugsėjo 1 d.

MADA, KOKYBĖ IR TEISINGA KAINA

Žemos kainos garantija

Pirkdami „Fielmann" optikose būkite tikri, jog gaunate palankiausią kainą. Jei per šešias savaites tokius pačius akinius kitoje optikoje rasite pigiau, nei pirkote optikoje „Fielmann“, galėsite atsiimti kainų skirtumą.

Nemokamas regos ištyrimas

Mūsų kompetentingi optometrininkai modernios įrangos pagalba atliks regos patikrą, kurios metu ištirs Jūsų regos būklę. Jei nešiojate akinius ar kontaktinius lęšius, patikrins, ar jie atitinka Jūsų poreikius. 

Nemokama akinių priežiūra

Mūsų specialistai nemokamai išvalys Jūsų akinius ultragarso vonelėje, sutvarkys deformuotus rėmelius, priverš varžtelius, įdės naujas noseles.

Registruokis patikrai