akiniai-2021-7-4294ad6771e33420b3f18c90e8b5c23b.jpg

Garantiniai įsipareigojimai

UAB „Baltoptik“, „Fielmann" prekės ženklo valdytojo Lietuvoje, garantiniai įsipareigojimai:
 
I. ĮŽANGA
1. UAB „Baltoptik“ (toliau tekste „Fielmann“) garantiniai įsipareigojimai (toliau tekste – Įsipareigojimai) taikomi visiems „Fielmann“ optikos salonuose įsigytiems korekciniams bei saulės akiniams.
2. Visoms kitoms prekėms, įsigytoms „Fielmann“ optikos salonuose, taikomi Įsipareigojimai vadovaujantis prekės įsigijimo metu LR galiojančiais įstatymais.
3. Garantinių įsipareigojimų terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės perdavimo pirkėjui datos.
 
II. TERMINAI 
4. „Fielmann“ optikos salonuose įsigytiems akiniams taikoma:
a) Korekciniams akiniams su „Fielmann“ kolekcijos rėmeliais – 3 metų garantinių įsipareigojimų terminas;
b) Korekciniams akiniams su kitų prekinių ženklų kolekcijų rėmeliais – 2 metų garantinių įsipareigojimų terminas;
c) Korekciniams akiniams, kurių gamybai buvo naudojami saulės akinių rėmeliai, o taip pat ir visų prekinių ženklų kolekcijų apsauginiams saulės akiniams – 2 metų garantinių įsipareigojimų terminas;
d) Kitoms prekėms – kaip numatyta tuo metu galiojančiuose LR įstatymuose ir teisės aktuose;
e) Suteikiamas 6 savaičių laikotarpis, per kurį klientas gali kreiptis dėl jaučiamo diskomforto nešiojant korekcinius akinius.
 
III. ĮSIPAREIGOJIMAI
5. Garantiniu laikotarpiu „Fielmann“ įsipareigoja nemokamai pašalinti akinių defektus, atsiradusius dėl gamyklinio arba gamybinio broko. Defekto šalinimo terminas priklauso nuo gaminio komplektuojančių detalių gamintojo tiekimo sąlygų.
6. Garantiniai akinių defektai yra šalinami keičiant atskiras akinių dalis. Jeigu dalių keitimas negalimas, klientui suteikiama galimybė susigrąžinti pinigus už akinius LR įstatymuose ir teisės aktuose numatyta tvarka.
7. Pakeitus akinių dalį per nustatytą garantijos terminą, naujai komplektuojamai daliai lieka galioti tas pats garantijos terminas, kuris buvo nustatytas akinių įsigijimo metu.
8. Garantiniu laikotarpiu „Fielmann“ pagal galimybes šalina ir negarantinius akinių defektus, atsiradusius dėl netinkamo akinių naudojimo ar laikymo, t.y. mechaninio ar temperatūros poveikio, subraižymo ar kitokio sugadinimo atveju. „Fielmann“ įsipareigoja darbus atlikti nemokamai, klientas apmoka akinių remontui panaudotų lęšių, dalių ir medžiagų kainą.
9. Korekciniai akiniai yra medicinos prietaisai (priemonės), pagaminti pagal vartotojo individualų užsakymą, todėl už neatsiimtus arba įsigytus ir nenaudotus kokybiškus akinius, kurie nepatinka dėl spalvos, formos ar kitų priežasčių, pinigų grąžinimas negalimas.
 
IV. PAPILDOMOS SĄLYGOS DĖL GARANTIJOS TAIKYMO
10. Prie visų „Fielmann“ parduodamų akinių yra pridedama ir klientui asmeniškai išduodama akinių naudojimo instrukcija. Akinių defektai, atsiradę dėl netinkamo akinių naudojimo ir/ar nesivadovaujant akinių naudojimo instrukcija, kuri visuomet išduodama klientui atsiimant pagamintus korekcinius akinius ar įsigyjant saulės akinius, negali būti laikomi garantiniu įvykiu.
11. Esant dideliam akinių nusidėvėjimo laipsniui garantiniai įsipareigojimai netaikomi, t.y. pinigų grąžinimas ar nemokamas remontas negalimas. Bendras akinių nusidėvėjimas dėl aplinkos veiksnių (sumažėjęs akinių rėmelių blizgesys, rėmelių ar lęšių subraižymai) netraktuojamas kaip garantinis įvykis ar gamintojo brokas.
12. Berėmės ir pusiau berėmės konstrukcijos akiniuose lęšiai daugeliu atvejų yra laikančiosios konstrukcijos dalis, todėl tokio tipo akinių naudojimas privalo būti itin atsargus. Akinių lęšių lūžis dėl neatsargumo arba įskilimas nėra garantiniai įvykiai. 
 
V. UŽSAKYMO GARANTINIAM REMONTUI PRIĖMIMAS
13. Akiniai remontui priimami visuose „Fielmann“ optikos salonuose, nepriklausomai nuo to, kuriame „Fielmann“ salone akiniai yra pirkti.
14. Pristatant akinius garantiniam remontui, privaloma pateikti apmokėto pirkinio kasos čekį. Pateikiant akinius, reikalinga nurodyti akinių defektus, pageidaujamus atlikti remonto darbus ir defektų atsiradimo priežastis.
15. Priimdamas užsakymą garantiniam remontui, atsakingas „Fielmann“ darbuotojas įvertina akinių defektus bei kliento deklaruojamas defektų atsiradimo priežastis, kurios yra raštiškai fiksuojamos (esant poreikiui, papildomai daromos ir foto fiksacijos) remonto užsakymo lapo priede. Sprendimas dėl garantinių įsipareigojimų taikymo gali būti priimtas iš karto po akinių apžiūros arba, esant sudėtingesniems atvejams, akiniai siunčiami Kokybės skyriaus vadovo įvertinimui, sprendimas yra priimamas per 5 darbo dienas ir su klientu suderinami tolimesni reikalingi atlikti remonto darbai.
 
VI. UŽSAKYMO GARANTINIAM REMONTUI VYKDYMAS IR TERMINAI
16. Šalindamas akinių defektus, „Fielmann“ naudoja tik naujas akinių dalis, kurios yra užsakomos iš akinių prekinio ženklo gamintojo. Pagal garantiją pakeistos akinių dalys tampa „Fielmann“ nuosavybe.
17. Remontas atliekamas „Fielmann“ centrinėse dirbtuvėse.
18. Remonto atlikimo laikas, užsakant naujas akinių dalis iš gamintojų, gali skirtis priklausomai nuo to, ar atsarginė detalė yra gamintojo sandėlyje, ar reikalinga ją pagaminti užsakovo prašymu, dėl šios priežasties tikslus garantinio remonto terminas negali būti įvardintas akinių priėmimo momentu. Nurodomi remonto terminai: a) korekcinių ir saulės akinių rėmeliams iš „Fielmann“ kolekcijos - iki 4 savaičių; b) kitų kolekcijų korekciniams ir saulės akinių rėmeliams remonto atlikimo terminas priklauso nuo laiko, per kurį gamintojas pateikia reikalingas dalis.
19. Užsakymo remonto lape įrašyta remonto atlikimo data yra preliminari.
 

UAB „Baltoptik“, „Fielmann" prekės ženklo valdytojo Lietuvoje, garantiniai įsipareigojimai patvirtinti 2021 m. balandžio 26 d., įsakymo Nr. 20210426/01

Kontaktai: Vilniaus g. 4-4, 01102 Vilnius, el. paštas: info@fielmann.lt, tel. nr. +370 37 350328

MADA, KOKYBĖ IR TEISINGA KAINA

Žemos kainos garantija

Pirkdami „Fielmann" optikose būkite tikri, jog gaunate palankiausią kainą. Jei per šešias savaites tokius pačius akinius kitoje optikoje rasite pigiau, nei pirkote optikoje „Fielmann“, galėsite atsiimti kainų skirtumą.

Nemokamas regos ištyrimas

Mūsų kompetentingi optometrininkai modernios įrangos pagalba atliks regos patikrą, kurios metu ištirs Jūsų regos būklę. Jei nešiojate akinius ar kontaktinius lęšius, patikrins, ar jie atitinka Jūsų poreikius. 

Nemokama akinių priežiūra

Mūsų specialistai nemokamai išvalys Jūsų akinius ultragarso vonelėje, sutvarkys deformuotus rėmelius, priverš varžtelius, įdės naujas noseles.

Registruokis patikrai